Spa still life - Stack Of Stones With Candle and Lotus In Pond

Tera-Mai™

Tera-Mai™ Reiki en Seichem behoren tot het Tera-Mai™ healing systeem van Kathleen Milner. In dit systeem werkt men met de kosmische energie van de vier elementen: aarde (Reiki), water (Sophi-El), vuur (Sakara) en lucht (Angelic light). Tera-Mai™ Reiki en Seichem zijn natuurlijke methoden van genezen waarbij met verschillende healing-technieken wordt gewerkt. Naast de twee hoofdstromen Reiki en Seichem, kent de Tera-Mai™ nog neveninitiaties.

Tera-Mai™ Reiki en Seichem

Reiki is verbonden met het element aarde. Zij voelt warm en koud aan, net als de oppervlakte van de planeet Aarde zelf. De energie maakt het je mogelijk je karma sneller uit te werken.

Sophi-El  is verbonden met het element water. Zij is net als het water zelf zowel zacht als doortastend en voelt aan als golven van koele energie. Deze energie dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern van een verstoring te vinden . Daarnaast opent zij het hart, zodat je meer liefde kunt uitdragen en ontvangen. Sophi-El in combinatie met de andere stralen van heling brengt de personen die ermee behandeld wordt het gevoel van vreugde en de ervaring “ik verdien het om gelukkig te zijn”.

Sakara is verbonden met het element vuur. De energie voelt aan als kleine elektrische schokjes die door je handen gaan en werkt onder andere in de aura en reinigt de chakra’s. Sakara brandt door blokkades  in fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen en transformeert deze energieën.

 

Angelic light is verbonden met het element lucht. Deze energie bestaat uit twee stralen en is de energie uit de dimensie van de Kosmos (de Heilige Geest), de Engelen en het Hogere Zelf. Ze verhoogt de kracht van het gesproken woord, zodat je als heler beter kunt communiceren en samenwerken met de engelen/gidsen die de feitelijke heling verrichten. . De effectiviteit van het Derde Oog en de Keelchakra worden aanzienlijk verhoogd. Door Angelic light worden de andere elementen en de symbolen waarmee je werkt versterkt.

 

Om te voorkomen dat de initiaties en de kennis  op een verschillende manier  worden doorgegeven heeft Kathleen Ann  Milner het Tera-Mai™  systeem vastgelegd in een trade mark. Daardoor garandeert ze dat iedereen dezelfde initiaties en symbolen doorkrijgt tijdens een opleiding bij een Tera-Mai Reiki en/of Seichem-master. De basis van Tera-Mai blijft de oorspronkelijk door dr. Mikao Usui herontdekte Reiki die op traditionele wijze wordt doorgegeven. Deze wordt echter aangevuld met een aantal aanvankelijk verloren technieken, die nu niet meer bij een traditionele Reiki-initiatie wordt gegeven. Tera-Mai Reiki wordt gezien als een versterking en uitbreiding van de traditionele vorm van Reiki en als een basis voor initiaties in de drie andere energieën (Sakara, Sophi-El en Angeliclight).

De Seichem behandeling wordt, net als de Reiki behandeling, gegeven in een zuivere ruimte, waar je in alle rust kan genieten van zachte muziek eneventueel een aangepaste geur (indien gewenst wierook .

De Seichem behandeling is krachtiger en meer complementair door het werken met meer verschillende energieën naast de Reiki energie. Dit werkt naast het lichaam beter door in de aura. Er wordt daarnaast meer met de cliënt samengewerkt om de klachten te ontdekken en te behandelen. Net zoals bij Reiki wordt ook hier de kleding aangehouden op de schoenen en sieraden na.

Een Reiki of Seichembehandeling vervangt géén bezoek aan de dokter en er worden géén diagnoses gesteld. Een Reiki of Seichembehandeling is een alternatieve helingmethode. Desgewenst kunnen de Reiki of Seichembehandeling in overleg gaan met de behandelende geneesheer. U dient altijd de voorgeschreven medicijnen te blijven gebruiken! Alleen uw therapeut/arts kan u hierin adviseren. Reiki en/of Seichem kan de werking van medicijnen wel versterken en daar dient u wel rekening mee te houden.

Melchizedek

Iedereen die echt helder contact heeft met Boven weet dat er vele krachten in de kosmos zijn, die tot taak hebben de mens in zijn ontwikkeling te helpen. De engelensfeer is zo’n bron waarnaar de mens mag uitreiken. Een andere bekende Bron wordt doorgaans de Witte Broederschap genoemd. Deze Witte Broederschap wordt gevormd door heel hoge Lichtwezens. Liefde is de kern van de Witte Broederschap. Melchizedek is de Hogepriester van deze kosmische orde. Door middel van deze initiatie wordt je afgestemd op Melchizedek en daarmee op de Witte Broederschap. Deze afstemming kun je gebruiken voor jezelf , je stemt je immers af op een buitengewone zuivere en liefdevolle Bron, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld als je Reiki geeft. Als ik mijzelf tijdens mijn werk op deze Bron afstem ervaar ik vooral een eindeloos mededogen. Dat is een prachtige, liefdevolle acceptatie voor de weg die de mens heeft te gaan en omdat de menselijke ontwikkeling nu eenmaal niet zonder lijden kan. De Melchizedek initiatie opent je naar liefde. Nu is die liefde er altijd al geweest, maar wij laten haar niet toe. Het probleem zit niet in het beschikbaar zijn van de liefde, maar in ons vermogen om liefde te ontvangen.

Yod

De Yod-initiatie is een zeer oude initiatie, die stamt uit het oude Egypte. De essentie is, dat de wezensster, ziel, derde oog en het hart worden verbonden. Deze verbinding wordt ook de Rainbowbridge genoemd. Kathleen Milner schrijft over Yod het volgende: “Door deze verbinding kom je beter in contact met de universele gedachtegang. Het helpt in het helingsproces, door je beter inzicht te geven waar de problemen liggen. Het verbindt je tevens op de Universele Waarheid”. Hiermee wordt bedoeld, dat je de werkelijke waarheid/eerlijkheid van een ander beter zult herkennen. Maar ook zul je je eigen waarheid moeilijker kunnen verhullen. Yod is in de eerste plaats voor jezelf. Het kan je persoonlijke ontwikkeling enorm stimuleren. Diepe processen kunnen het gevolg zijn van het maken van keuzes vanuit die verbinding.

Shaktipat

De Shaktipat initiatie geeft je een extra dosis energie. Shaktipat is een verbinding op de zon, een energieoverdracht naar de ruggengraat van de ingewijde. Omdat het zenuwstelsel bovennatuurlijke energie draagt, is de ruggengraat een geschikt overdrachtspunt. De initiatie lijkt een gok, alleen ontvangt bij Shaktipat iedereen een prijs. Niet iedereen ontvangt echter dezelfde hoeveelheid energie. Niet de initiator maar de Geest beslist hoeveel je krijgt.

Violette Vuur

Volgens sommige esoterische tradities zijn er in de kosmos zeven stralen werkzaam. Iedere straal wordt beheerd door een intelligentie. De zevende straal wordt `Violet Fire’ of `Violette vuur/vlam’ genoemd. Dit is een zeer sterke kosmische kracht. De beheerder van deze kracht wordt Saint Germain genoemd. Het Violette vuur heeft als bijzonder eigenschap, dat het karma, emotionele trauma’ s kan transmuteren. Dit betekent, dat lijden opgeheven kan worden, door het intens te reinigen met Violet vuur. Daartoe dient het Violette vuur vanuit het hart gericht te worden op het lijden. Zonder hartenergie is er geen transmutatie, omdat je zonder hartenergie de ware aard van de vlam, de transmutatie door middel van genade, niet kunt aanvaarden. Verbindt u op de ware liefde van God alvorens te transmuteren.