image of lotus flower on the water close-up

Reiki & Seichem

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki is ontstaan uit de Japanse karakters ‘Rei’ en ‘Ki’, die samen de Universele Levensenergie betekenen. Rei betekent Onbegrensd of UniverseelKi betekent de Vitale Kracht, die door al het levende stroomt ofwel de levensenergie.

Reiki betekent dus ‘Universele Levensenergie‘ en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die rond 1900 opnieuw werd herontdekt door Mikao Usui.
Het wordt ook wel genoemd ’the Usui System Of Natural Healing’. Het is een methode waarbij de Universele Levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid door middel van de handen. Deze worden op de ontvanger gelegd en de energie stroomt vanzelf en naar behoefte.

Reiki onderscheidt zich van andere geneeswijzen door zijn eenvoud en het proces van afstemmen. Ieder mens is vanaf zijn geboorte verbonden met deze energie en is in staat deze energie door te geven, maar door een opeenstapeling van factoren raakt bij de meeste mensen dit genezende kanaal al spoedig gesloten in de eerste levensjaren. Tijdens een Reiki cursus wordt dit kanaal opnieuw geopend en geactiveerd; initiatie in Reiki is dus het herstellen van een vermogen dat men als kind reeds bezat en is dus niets onnatuurlijks.

Reiki is geen religie, cultus of geloofssysteem. Bij Reiki wordt gebruikt gemaakt van gekanaliseerde energie, het is dus niet de energie van de Reiki gever die men krijgt maar de energie van het universum.

Werking van Reiki

  • Reiki bevordert de natuurlijke zelfgenezing
  • Vitaliseert lichaam en geest
  • Herstelt de harmonie van de ziel en het geestelijk welzijn
  • Werkt op alle niveaus: het lichamelijke, het geestelijke en het emotionele
  • Brengt de energiehuishouding in evenwicht
  • Heft blokkades op en bevordert volledige onstpanning