IMG_3578

Munay Ki

De Munay-Ki komt van een Quechua-woord dat betekent “ik hou van jou”. De Munay-Ki zijn negen initiatierituelen die je helpen om een persoon van kracht en wijsheid te worden, die het heerschap over de hele schepping heeft aanvaard.

Alle sjamanistische tradities hebben deze negen rituelen gemeen, ook al komen ze in verschillende culturen tot uiting in verschillende vormen en stijlen. Zij werden afgeleid van de verheven initiaties uit de Indus-vallei. Deze werden naar Amerika overgebracht door de eerste medicijnmannen en -vrouwen die ongeveer 30.000 jaar geleden de Beringstraat vanuit Siberië overstaken. Deze moedige reizigers waren de Laika, de Bewakers van de Aarde uit de Oudheid. De Laika waren altijd gewone mannen en vrouwen die een buitengewoon leven leidden. Zij werden niet geboren met bijzondere gavenmaar verwierven bijzondere gunsten en krachten via het gebed, de studie van de wijsheidsleer of inzichten, en discipline.

De Laika geloofden dat mensen tot de Munay-Ki zouden komen wanneer ze er klaar voor waren en een roeping voelden om dat te doen.

Als je met oprechte bedoelingen en een open hart het pad van de Bewakers van de Aarde betreedt, merk je snel dat je niet alleen bent. Je zal je in het gezelschap van gelijkgestemde mensen bevinden, die naar een  op ethiek en visie gebaseerde leven streven.  Je zal bovendien in het gezelschap vertoeven van de Bewakers van de Aarde, die vele duizenden jaren geleden op deze planeet leefden, Lichtwezens die nu een onderdeel zijn van de verheven matrijs van het leven. Deze Bewakers van de Aarde zullen hun krachten en visie aan de jouwe toevoegen. Terwijl je de Munay-Ki ervaart, voel je hun aanwezigheid en wordt je de wijsheid gewaar van deze Lichtgevendendie uit de lineaire tijd zijn gebroken en nu leven in oneindigheid, vrij van de greep van karma en wedergeboorte.

De 9 rites:

Hampe Rite: Initiatie van de Heler

Deze initiatie activeert je vermogen tot heling van jezelf en anderen. Het doet een diepe, zachte onderstroom van liefde en begrip ontwaken. Het is een zegening en een bekrachtiging die van meester op leerling wordt doorgegeven. Je wordt opgenomen als leerling in de cirkel van genezers en het geeft je een verbinding met de sjamanen die deze inwijding in het verleden ook hebben ontvangen.

Chumpi Rite : De Banden van Kracht

Vijf energetische Banden van Kracht worden in elkaar in je energieveld geweven. Ze geven je belangrijke spirituele bescherming. De Banden filteren zware energie die op je afkomt, en laten die uiteen vallen in de krachten van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en puur licht. De Banden zorgen ervoor dat je in je eigen natuurlijke kracht komt te staan. Deze Banden blijven altijd bestaan en zijn altijd actief.

De initiatie in de Banden van Kracht geeft een diepe verbinding met je eigen innerlijke kracht, door de verbinding tussen je ziel en wie jij hier en nu op aarde bent.

Ayni Karpay :Initiatie van Harmonie

Deze initiatie verbindt je met de scheppende principes van het universum. Zeven archetypen, universele, organiserende krachten, worden energetisch als zaadjes in je chakra’s geplaatst. Vanaf je onderste chakra’s omhoog zijn dat achtereenvolgens de archetypen van de Slang, de Jaguar,de Kolibrie, de Adelaar (condor), Huascar-Inca, Quetzalcoatl en Pachakuti-Inca.

De eerste vier zijn de belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie en de laatste drie zijn krachten van Aartsengelen en de poortwachters van de drie werelden die de Inca-sjamanen kennen: De Benedenwereld, ons onderbewustzijn; De Middenwereld, de zichtbare en tastbare wereld waarin wij leven en de Bovenwereld, ons hoger Zelf.

De kwaliteiten van elk van deze archetypen bevinden zich reeds in ons. Door ze echter via inwijding bewuster te maken zullen ze ook echt voor ons actief worden. Deze zaadjes zijn een potentieel. Ze zullen verder ontwaken en opbloeien door aandacht, adem, meditaties en vuurceremonies. Zo zullen de archetypen ook helpen om vervuiling, ontstaan door pijn en trauma, die in je chakra’ s zijn geslopen, te verwijderen. Je chakra’ s kunnen weer helder en schoon worden en stralen in hun originele kleuren.

Kawaq Rite : Initiatie van de Ziener

Deze initiatie activeert de innerlijke ziener in je.

Ook wordt je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen geactiveerd. Nieuwe paden van energie worden als een kroon en een ketting aangelegd, die onder meer je visuele cortex in je achterhoofd verbindt met je derde oog en met je hart. Een soort van herbedrading van je centra van waarnemen. Het versterkt ook je intuïtieve vermogens. Door de verbinding met je hartchakra ga je zien met mededogen. Zien en denken gaan samen met voelen en weten. Je gaat zien wat je eerder niet zag in het innerlijk en onbewuste van jezelf en van de ander. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt. Ook word je gevoeliger voor het ontvangen van boodschappen en signalen uit je directe omgeving en uit de kosmos.

Pampamesayok : Initiatie van de Hoeder van de Dag

De Hoeders van de Dag dienen het vrouwelijke, Moeder Aarde en haar natuur. Zij werken met de onzichtbare kwaliteiten van de natuur en de krachtplaatsen van de aarde om harmonie te brengen in de relatie tussen mens en aarde. Lange tijd is het vrouwelijke onderdrukt en hebben we de aarde verwaarloosd. Deze inwijdingen verbeteren je relatie met Moeder Aarde, onze grote Moeder, die er altijd is en uit wie alle leven voortkomt.

De Hoeders van de Dag zijn de vroedvrouwen, kruidengenezers en natuurgenezers. Zij eren en danken de natuur in al haar grootsheid en weten er zich  onlosmakelijk mee verbonden.

Deze inwijding helpt je het contact  herstellen met je eigen innerlijk vrouwelijke. Ze herwaardeert de vrouwelijke kwaliteit in het goddelijke en het universeel vrouwelijke dat verbindingen tot stand brengt. Deze inwijding helpt je ook over je angst heen stappen en vrede en waarheid in praktijk te brengen. Deze inwijding verbindt je met een afstammingslijn van Inca-helers uit het verleden.

Altomesayok :Initiatie van de Hoeder van Wijsheid

Deze initiatie helpt je om je te verbinden met het mannelijke in jezelf en het brengt je relatie met de hemel en Inti Tai Tai, Vader Zon,  weer in het reine.

Deze initiatie is geassocieerd met de door sneeuw en ijs bedekte bergtoppen van de heilige bergen op de wereld. Door alle tijden heen zijn deze bergen gezien als krachtplaatsen, waar de Apu’s, de Heilige Berggeesten, verblijven. Elke berg wordt geëerd als de plaats waar de mens God ontmoet.

In de Andes gaat men er vanuit dat je lichaam na de dood teruggaat naar de aarde, dat je energie naar de sterren gaat en dat je wijsheid naar de bergtop gaat. In de aarde transformeert de dood naar nieuw leven. Zoals de blaadjes die in de herfst van de bomen vallen, en na enige tijd weer als compost voeding zijn voor nieuw leven, zo is er ook een altijd voortdurende stroming van wijsheid. Elke heilige bergtop is verbonden met wijsheid van alle tijden, uit het verleden en de toekomst. Wijsheid uit en van het oneindige.

Deze inwijding verbindt je met Inca-helers, die de oude wijsheid hebben bewaard en ook met lichtwezens, die de dood hebben overwonnen en buiten de tijd zijn getreden. Het helpt jou ook te proeven van collectieve wijsheid. Met deze inwijding worden ook oude trauma’s geheeld en kun je op zielsniveau weer meer heel worden. Ondanks een eventueel chaotische buitenwereld zal je stabiliteit en innerlijke rust ervaren. Deze initiatie brengt (innerlijke) vrede, vreugde en nectar, het zoete van het leven. Het belooft je de capaciteit om naar je eigen roeping te luisteren, en je eigen ware bestemming te kunnen leven.

Kuraq Akuyek :Initiatie van de Hoeder van de Aarde

Deze initiatie verbindt je met de aartsengelen ,die over onze Melkweg waken. Hoeders van de Aarde zijn de hoeders van alle leven op aarde en ze vallen onder de directe bescherming van deze Aartsengelen. Zij kunnen wanneer nodig hun krachten aanroepen, om heling, orde en balans te brengen.

De inwijding tot Hoeder van de Aarde geeft je een directe verbinding met de sterren en met de zon, onze lokale ster. Deze initiatie laat je zogenoemde ‘godbrein’ ontwaken.  Dit geeft je de mogelijkheid om bewust en actief deel te nemen aan het proces van creatie. Het vergroot de kracht van je intentie en je vermogen om met moed en compassie je visie en dromen waar te maken.

Pacha mama (Moeder Aarde) zorgt voor ons en wij zorgen voor haar. Zij zal een liefhebbende gids voor je zijn als jij je bewustzijn afstemt op haar ritme en haar cyclus. Door deze initiatie begint je lichaam op een andere manier te genezen.

Mosoq Karpay: Initiatie van de Hoeder van de Sterren

Dit is de inwijding van de Tijd die Komt. Met deze initiatie krijg je een stevige en veilige verankering met de tijd die komt na de overgansfase waar we nu in zitten, dus op of rond 2012. Je wordt vrij van het verleden, van lineaire tijd en van plaats. Vanuit nieuwe dimensies en ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst.

Je chakra’s worden geïnformeerd met de laatste codes voor de Nieuwe Mens. Je fysieke lichaam, je DNA, begint te evolueren in dat van een Homo luminus. Je DNA is opnieuw geïnformeerd en je krijgt meer weerstand tegen ziekten. Ook je verouderingsproces begint te vertragen.

Tevens zul je kunnen merken dat jij nieuwe gebeurtenissen in je leven steeds vaker en gemakkelijker op spiritueel niveau kunt verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau.

Taytanchis :Initiatie van de Schepper:

Deze negende en laatste initiatie activeert je goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Het geeft je enorme onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je heen. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Je identificatie met je ego kun je gemakkelijker loslaten. Je maakt een reis terug naar de Bron waar alleen Liefde of Puur Bewustzijn en Eenheid ervaren kunnen worden. Het einde van de illusie dat je afgescheiden zou zijn van God. God en jij zijn een. En zo is alles een. Of zoals de Maya elkaar begroeten: In Lak’ech: ik ben een ander jij.

Met deze inwijding ontwaken de Boeddha natuur en het Christusbewustzijn in jou. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het universum. Dit hoger bewustzijn geeft je het inzicht dat jij de schepper van je ervaringen bent en dat je daarom verantwoordelijkheid kunt nemen voor alles wat je in je leven schept. Dat jij een co-creator bent.

Deze inwijding zorgt voor een hoge creativiteit en bewuste scheppingskracht. Je bent niet langer in de greep van een mythe of een verhaal dat anderen voor je geschreven hebben. Jij wordt je eigen verhalenverteller. Jij wordt de maker van het script van jou leven. De Taytanchis geven je een directe toegang tot de bron en de oneindigheid van het universum.